ПРИЗНАЧЕННЯ ЗУСТРІЧІ

Генетичне тестування – це серія тестів, призначених для визначення генетичних причин азооспермії (повної відсутності сперматозоїдів) або значного зменшення кількості та морфології сперматозоїдів (олігоспермія, тератоспермія).

Ці генетичні причини можуть бути успадковані від хромосом батьків або можуть бути наслідком пошкодження ДНК протягом життя чоловіка.

Генетичні тести для чоловіків

Каріотип: Візуалізація хромосомних пар для ідентифікації структурних та/або чисельних аномалій.

Муковісцидоз: Муковісцидоз є серйозним генетичним захворюванням, яке виникає з патологічної алелі, успадкованої від батьків. Людина, яка страждає на це захворювання або є його носієм, може зіткнутися з проблемами безпліддя.

Мікроделеції AZF: Ці мікроделеції є серією мутацій в Y-хромосомі; вони відіграють безпосередню роль у виробленні сперми і асоціюються з азооспермією та олігоспермією.

Аналіз на ДНК-фрагментацію сперми: Цей аналіз сперми дозволяє визначити можливе пошкодження генетичного матеріалу, що обумовлено підвищеною наявністю вільних радикалів, наприклад, у випадках варикоцеле, хіміотерапії тощо.

Лікар порекомендує пройти генетичне тестування у випадках важкого безпліддя, обумовленого азооспермією або олігоспермією. Крім того, чоловіки повинні пройти генетичне тестування, якщо в сімейному анамнезі є гіпогонадотропний гіпогонадизм (дисфункція гіпофіза/ гіпоталамуса) або генетичні захворювання, що асоціюються з безпліддям, такі як синдроми Клайнфельтера та Прадера-Віллі тощо.

Результати генетичного тестування

Результати різних генетичних тестів можуть відрізнятися між собою. В зв’язку з цим необхідно оцінювати результати, зіставивши їх з результатами інших діагностичних тестів, що проводилися у чоловіка.